The Embassy and Consulates | Kingdom of the Netherlands, Canada

Meldpunt handelsbelemmeringen

Wanneer u als Nederlandse ondernemer op een buitenlandse markt geconfronteerd wordt met oneerlijke concurrentie of het ongelijk/discriminatoir toepassen van de bestaande regelgeving door buitenlandse overheden, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Meldpunt handelsbelemmeringen. Voor meer informatie:

Website:  www.rijksoverheid.nl/meldpunthandelsbelemmeringen

E-mail: DGBEB-markttoegang@minbuza.nl

Telefoon: 0900-608000 (Antwoord voor Bedrijven) of 0800 8051 (Postbus 51)